TITLE

DESCRIPTION

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju (Krapinske Toplice)

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, kako sam naziv kaže bolnica je za med. rehabilitaciju te liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi.

Medicinski programi temelje se na primjeni prirodnih ljekovitih sredstava (ljekovita hipertermalna voda i prirodno ljekoviti blato – fango) i primjeni svih modernih postupaka fizikalne medicine i rehabilitacije.
Lječilište raspolaže s kompletnom medicinskom dijagnostikom koja je potrebna u svrhu liječenja i praćenja rezultata liječenja.

Web stranice: www.krapinske-toplice.htnet.hr
Tel.: 049 383 100

© Copyright 2007-2018 iVIZIJA d.o.o.